Nhóm:
Họ tên:
 • Hà Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán Lý
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Trần Thị Kim Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đinh Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hóa Sinh
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Lý Minh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban
 • Nguyễn Đình Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Trương Thị Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Lý Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội - Phó bí thư Chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Đỗ Thanh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử Địa -TD-CD
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
 • Huỳnh Thị Như Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân

Bản quyền thuộc trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
Địa chỉ: TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3861 683

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal